Dries van Acker
Managing Partner
Wilt u weten hoe Cure4 uw administratie kan optimaliseren?

Stuur mij een bericht

óf bel naar: +31 (0)88 - 64 81 200

Zorgspecials download

`

Zorgspecials; wij delen graag onze kennis met u!

Zorgspecials is een verzameling van diensten van Cure4 die we via een download aan u presenteren. Onze zorgspecials hebben zeer actuele thema’s en geven u meer inzicht in de werking van onze diensten en de mogelijke toepassingen in uw organisatie.

Op deze pagina treft u actuele zorgspecials over o.a. Zorgcontractering, Gezonde Bedrijfsvoering, Outsourcing, Bronregistratie en Geriatrische revalidatie. Mist u een onderwerp of een specifieke zorgspecial? Wellicht is deze hier te vinden.

 FACTSHEET RG17A | WIJZIGINGEN GGZ

In deze unieke factsheet treft u alle registratiewijzigingen voor 2017! Voorzien van nuttige tips en aandachtspunten.

Downloaden

Grip op DOT

Heeft u voldoende zicht op DOT? Is uw registratie juist? Wat heeft uw registratie voor impact op uw honorarium?

Cure4 begeleidt u bij het maken van de juiste keuzes en het doorgronden van DOT.

 Download de zorgspecial

Bronregistratie

Voor de financiële gezondheid van uw instelling is het essentieel dat de inkomsten de uitgaven dekken.

Stop nu met inkomsten mislopen!

 Download de zorgspecial

Prestatiebekostiging in de GGZ

De volgende stap naar prestatie- bekostiging in de tweedelijns GGZ is gezet en bekostiging op basis van DBC-productgroepen en bijbehorende tarieven is een feit.

Hoe staat u ervoor?

Download de zorgspecial

Efficiënt werken met DOT

Voor u het weet staan de eerste kwartaalrapportages op basis van de nieuwe DOT-systematiek voor de deur.

Bent u daadwerkelijk in staat geweest  juist, volledig en tijdig te registreren en declareren met DOT?

Download de zorgspecial

Zorgcontractering en inkoop

Ons Zorgcontracteringsbureau neemt u de zorg uit handen. Een goede zorgcontractering is een cruciaal onderdeel van uw organisatie.

Geriatrische revalidatie

De transitie van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet staat voor de deur. Dit heeft tot gevolg dat in 2013 de geriatrische revalidatie over gaat naar de DOT systematiek.

Begin nu met de voorbereidingen, om liquiditeitsproblemen in 2013 te voorkomen

Download de zorgspecial