Over Cure4

Efficiënt de zorg inrichten

Cure4 streeft met haar diensten naar structurele procesverbeteringen en optimalisaties in de gezondheidszorg. Wij zijn van mening dat de zorg in Nederland altijd efficiënter, effectiever, duurzamer en slimmer kan. Stimulerende prikkels, strengere eisen en verscherpte toezicht vanuit de overheid en instanties geven aan dat de gezondheidszorg aan hervorming toe is. Cure4 biedt graag ondersteuning, begeleiding en is continu bezig met het bedenken van de beste oplossingen om zorginstellingen klaar te stomen voor de toekomst. Dit doen we niet alleen voor zorginstellingen, maar juist mét instellingen.

Daarom hebben het initiatief genomen om het unieke co-creatieplatform De Ideale Zorg te starten. Het platform staat geheel in het teken van brainstormen, discussiëren, elkaar uitdagen en motiveren om de zorg in Nederland nog slimmer, efficiënter, transparanter en betaalbaarder te maken. Want we zijn samen verantwoordelijk voor het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg zonder verlies van kwaliteit en met behoud van een ruim en uniek zorgaanbod. 

Triple Aim

Cure4 werkwijze

Verlaging van zorgkosten, het leveren van gezondheidswinst/ kwaliteit van het leven en verbetering van beleving van de zorg door de patiënt. Dit zijn de oplossingen die de zorg blijvend verbeteren. Het liefst gelijktijdig en integraal. Eenzelfde mening is de Amerikaanse Institute for Healthcare Improvement toegedaan. Cure4 vindt deze triple aim-filosofie inspirerend. Wij  borgen de kwaliteit van onze oplossingen door deze continu te toetsen op de drie dimensies van de triple aim. Niet voor niets is Cure4 onderdeel van the Healthcloud, een samenwerkingsverband van innovatieve ondernemingen in de zorg die werk maken van de triple aim-gedachte.

Onze kernwaarden

  • Dynamisch; we anticiperen continu op de veranderingen in zorgmarkt
  • Deskundig; we zijn een sterke kennisorganisatie met een professioneel team
  • Pragmatisch; we weten waar de prioriteiten liggen en gaan meteen aan de slag
  • Gedreven en vol passie; we zijn gedreven in het bereiken van de doelen van onze opdrachtgevers
  • Inventief; we komen gevraagd en ongevraagd met verbeteringen

Cure4 in beeld