Sectoren in de zorg

Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

Zorgsector VVT

De VVT markt is volop in beweging, met name de laatste paar jaar komen de veranderingen in hoog tempo op deze sector af. Thema’s als scheiden van wonen en zorg, GRZ, transities WMO en ZVW spelen hier een belangrijke rol in. Cure4 heeft ruime ervaring in de VVT, wij maken op transparante wijze uw financiële zaken inzichtelijk. Samen met u spelen wij in op alle veranderingen die nog komen gaan, zonder daarbij de grip te verliezen.

Lees meer over onze diensten in de VVT

 


 

Geestelijke Gezondheidszorg

GGZ

Een goede bedrijfsvoering in de GGZ is van essentieel belang. Cure4 heeft ruime ervaring in de GGZ, wij maken op transparante wijze uw financiële zaken inzichtelijk. Samen met u spelen wij in op alle veranderingen die nog komen gaan, zonder daarbij de grip te verliezen. De professionals van Cure4 zorgen voor een strakke planning & control en adequaat financieel inzicht ten behoeve van uw organisatie.

Lees meer over onze diensten in de GGZ


 

Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg

De ziekenhuiszorg maakt een enorme groei door. Zelfstandige behandelcentra, van kleine klinieken tot grote ketens, zijn succesvol vanwege hun gespecialiseerde karakter. Daarbij is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering essentieel voor blijvend succes. Cure4 heeft ruime ervaring in de ziekenhuiszorg en maken op transparante wijze uw financiële zaken inzichtelijk. Samen met u spelen wij in op alle veranderingen die nog komen gaan, zonder daarbij de grip te verliezen.

Lees meer over onze diensten in de ziekenhuiszorg


 

Eerste lijnszorg

Eerste lijnszorg

Of het nu de huisartsenzorg, tandartsen, GGZ praktijken en apothekers zijn; een goede bedrijfsvoering is cruciaal om de continuïteit te waarborgen en te groeien. Praktijken worden o.a. groepsmaatschappen en gezondheidscentra met meerdere disciplines onder een dak en nieuwe samenwerkingsverbanden.  Hierdoor ontstaan veel procesmatige veranderingen en om hier op in te spelen is er grote behoefte aan juiste stuurinformatie. Cure4 beschikt over professionals die begrijpen dat een strakke planning en control en overzichtelijke financiële gegevens essentieel is voor de 1ste lijnszorg.

Lees meer over onze diensten in de eerste lijnszorg