Branche: GGZ

Cure4 weet als geen ander dat een goede bedrijfsvoering in de GGZ  van essentieel belang is. Met onze ruime ervaring en expertise in de GGZ, ondersteunen wij instellingen door meer grip op administratieve processen en heldere financieel inzicht te realiseren.

Specialist in de GGZ

Met de invoering van prestatiebekostiging in de curatieve GGZ in 2013 en het gedeeltelijk openbreken van de traditionele zorgmarkt, zijn er diverse Zelfstandigbehandelcentra (ZBC’s), GGZ praktijken en instellingen ontstaan. Van echt kleine initiatieven tot hele ketens. Goede bedrijfsvoering is hierbij de sleutel tot het succes gebleken; de markt heeft een enorme groei doorgemaakt.

Wet- en regelgeving experts

De genoemde doorontwikkelingen brengen ook veel procesmatige veranderingen met zich mee (o.a. DBC registratie en facturatie), in declaratiestandaarden (vektis), stuurinformatie (o.a. op liquiditeit) maar ook in strategie en profileringsvraagstukken. Om de huidige doorontwikkeling in de GGZ juist, tijdig en volledig te implementeren is uitbesteding van administraties een zeer geschikte dienst.

Gezonde bedrijfsvoering

Gezonde bedrijfsvoering is ook het thema wat wij graag inzetten bij onze GGZ klanten (van praktijk tot instelling). Als het nu gaat om advisering of het voeren van een financiële administratie wij zoeken samen met u naar deze meest optimale vorm voor u en uw organisatie.

Bekijk hier ook onze andere diensten in de GGZ.