Branche: Eerste lijnszorg

Cure4 heeft ruime ervaring in de zorg en ook specifiek de 1e lijnszorg. Wij maken op transparante wijze uw financiële zaken inzichtelijk.

Specialist in de Eerste lijnszorg

De 1e lijnszorg heeft de afgelopen jaren een grote professionaliseringsslag doorgemaakt en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar verder zal gaan. Of het nu de huisartsenzorg, tandartsen, GGZ praktijken en apothekers zijn, een goede bedrijfsvoering is steeds belangrijker geworden.

Praktijken worden groepsmaatschappen, gezondheidscentra etc. Met meerdere disciplines onder een dak en nieuwe samenwerkingsverbanden.  Uw organisatie zal hierdoor veel procesmatige veranderingen doormaken. Deze moeten op een juiste en transparante wijze  geborgd worden in uw organisatie. De behoefte aan de juiste stuurinformatie is daarom bij 1e lijnsorganisaties groeiende.

Partner in de zorg

Samen met u spelen wij in op alle veranderingen die nog komen gaan, zonder daarbij de grip te verliezen.  Cure4 beschikt over professionals die begrijpen dat een strakke planning en control en overzichtelijke financiële gegevens essentieel is voor de 1ste lijnszorg.

Gezonde bedrijfsvoering

Gezonde bedrijfsvoering is ook het thema wat wij graag inzetten bij onze 1e lijns klanten. Als het nu gaat om advisering of het voeren van een financiële administratie wij zoeken samen met u naar deze meest optimale vorm voor u en uw organisatie.