Disclaimer

De website van Cure4 wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De op de website van Cure4 vermelde informatie zal van tijd tot tijd worden aangepast, mede vanwege de steeds veranderende regelgeving op het gebied van de zorg. Niettemin geeft Cure4 geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, of waaraan wordt gerefereerd volledig, juist en/of up to date is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Aan de informatie die op de website van Cure4 staat vermeld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten dan wel verwijzingen naar andere websites. Aangezien Cure4 geen toezicht heeft op de inhoud van die andere websites draagt Cure4 geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Cure4.